ไฟสายยาง LED Ropelight

ไฟสายยาง LED Ropelight หรือที่บางคนเรียกว่าไฟดัด ไฟเส้น220v ไฟท่อ ซึ่งเป็นสายยาง ประเภทเดียวกัน มีลักษรธ มีเม็ดชิพLED อยู่ในท่อสายยาง ซึ่งสามารถใช้ภายนอกได้ กันน้ำ กันฝุ่น (ข้อควรระวัง ควรทำการป้องกัน บริเวณหัวปลั๊กเป็นพิเศษ ระวังไม่ให้โดนน้ำ)


ไฟสายยาง LED Ropelight ใช้ทำอะไร ติดตั้งยังไงได้บ้าง?

ไฟสายยาง LED Ropelight นิยมใช้เดินตามบันใด ขอบรั้วด้านนอก นอกจากนี้ยังนิยมใช้ไฟสายยาง LED Ropelightดมาดัด และนิยมใช้ติดบริเวณบันใคของโรงหนัง ราวสะพาน ตึกอาคาร ต่างๆ


ไฟสายยาง LED Rope Light มีแบบไหนบ้าง

ไฟสายยาง LED Rope Light รุ่นไฟสายยางกลม
มีลักษณะ เห็นเป็นเม็ดชิพแสงสว่างออก 360องศา ตัด ดัด โค้ง งอ ได้ สว่างทั้งเส้น พันได้ไหนแสงก็สว่าง

ไฟสายยาง LED Rope Light รุ่นไฟสายยางแบน
มีลักษณะ เป็นเม็ดชิพLED อยู่ภายในสายยางแบบแบน แสงออกด้านเดียวแต่สว่างมากเนื่องจากใช้ชิพLED 5050 อย่างดี สว่างมาก

ไฟสายยาง LED Neonflex
มีลักษณะ เป็นเม็ดชิพLED อยู่ภายในถูกหุ้มด้วย ซิลิโคนแบบขุ่น ทำให้แสงออกมานวลสวยงามสม่ำเสมอเท่ากันทั้งเส้น นิยมใช้แทนหลอดนีออนดัดแบบเดิม ซึ่งสามารถตัด ดัด โค้ง งอ ได้เหมือนไฟสายยาง LED Ropelight รุ่นไฟสายยางกลม และ แบน


ไฟสายยาง
ไฟสายยาง
ไฟดัด